Ubezpieczenie kredytu bankowego (pożyczki)
Skuteczne dochodzenie odszkodowania z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego/pożyczki

Jesteśmy ekspertami w rozwiązywaniu najbardziej wymagających i skomplikowanych problemów. Nasze usługi są skierowane do klientów, którzy poszukują profesjonalnej pomocy w trudnych sytuacjach.

Specjalizacja kancelarii to dochodzenie świadczeń (odszkodowań) z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego/pożyczki (umowy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy) w przypadku śmierci ubezpieczonego lub jego poważnego zachorowania oraz w każdym innym przypadku.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse zobowiązanego do spłaty kredytu/pożyczki, (spadkobierca, ubezpieczony, uposażony, inny uprawniony) w nierównej walce z odmawiającą wypłaty świadczenia instytucją finansową (ubezpieczyciel, bank). Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia (7 lat w dwóch największych zakładach ubezpieczeń) a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie i skutecznie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

Bogate doświadczenie radcy prawnego Pawła Oronia w dziedzinie ubezpieczeń stanowi niezwykłą wartość dla klientów. Przez siedem lat pracy w dwóch największych zakładach ubezpieczeń i niemalże taki sam okres w kancelarii, miał on niepowtarzalną okazję poznać różnorodne aspekty branży ubezpieczeniowej. Dzięki temu, ma głębokie zrozumienie procesów, procedur i praktyk panujących w tej dziedzinie. Zna on najważniejsze, kluczowe zagadnienia związane z ubezpieczeniami, w szczególności ubezpieczeniami kredytów bankowych (ubezpieczenia na życie). Jego znajomość branży, wiedza i doświadczenie dają mu przewagę nad każdym zakładem ubezpieczeń, co przekłada się na korzyść klientów, którzy otrzymują kompleksową i opartą na indywidualnym podejściu ochronę prawną. Wartość doświadczenia w ubezpieczeniach jest nie do przecenienia. Klienci mogą polegać na jego wiedzy, umiejętnościach i długotrwałym zaangażowaniu, które gwarantują im wysoką jakość usług oraz optymalne rozwiązania prawne.

Radca prawny Paweł Oroń osobiście dołoży wszelkich starań aby mieli Państwo pełną satysfakcję z podjętej współpracy, dbając o profesjonalizm, efektywność i pełne zaangażowanie w każdy aspekt prowadzonej sprawy.

Zapewniamy analizę i wybór nasjskuteczniejszego oraz najtańszego sposobu dochodzenia odszkodowań. Dochodzenie roszczeń jest zawsze dostosowane do oczekiwań i możliwości finansowych klienta. Szybkie i polubowne zakończenie sprawy, bez angażowania sądu jest dla nas priorytetem, dlatego dużą uwagę skupiamy na postępowaniu przedsądowym (reklamacyjne, polubowne).  Kierowanie sprawy na drogę sądową jest ostatecznością.

DARMOWA ANALIZA SPRAWY
OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

Bardzo często zawarcie umowy kredytu (pożyczki) wiąże się z obowiązkiem przystąpienia kredytoiorcy (pożyczkobiorcy) do umowy ubezpieczenia na życie, która jest zabezpieczeniem dla banku spłaty, pozostałego po śmierci ubezpieczonego zadłużenia.

Równie często, w przypadku śmierci ubezpieczonego kredytobiorcy lub wystąpienia u niego ciężkiej choroby, ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia a bank nie jest zainteresowany dochodzeniem od niego roszczeń, gdyż zobowiązanymi do spłaty zadłużenia z umowy kredytu (pożyczki) są spadkobiercy ewentualnie inni zobowiązani (np. pozostały kredytobiorca, poręczyciel).

Jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia, powołuje się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu, przedawnienie, inne, używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz (nie musisz!) - zadzwoń.


Obsługujemy klientów z całej Polski

Opisz swój problem w mailu - odpiszemy


Specjalizacja kancelarii to m.in dochodzenie odszkodowań z ubezpieczeń bankowych (ubezpieczenie kredytu, pożyczki), grupowych, pracowniczych (umowa ubezpieczenia), reklamacje (odwołanie od decyzji ubezpieczyciela), odszkodowania za zgon (śmierć) ubezpieczonego, dochodzenie roszczeń na rzecz uprawnionych (uposażony, spadkobierca).

Pomagamy uzyskać świadczenie w razie odmowy wypłaty odszkodowania a także doradzamy jak postępować z bankiem (pomoc przy umowie cesji wierzytelności).