Poważne zachorowanie/ciężka choroba

Jeśli ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) odmawia wypłaty świadczenia za poważne zachorowanie/ciężką chorobę powołując się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia swojej odpowiedzialności, choroby sprzed początku odpowiedzialności, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu, przedawnienie, albo inne wyłączenia swojej odpowiedzialności, używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz - zadzwoń/napisz. 

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta, pacjenta i pracownika w nierównej walce
z ubezpieczycielem 
(zakłade ubezpieczeń), szpitalem czy pracodawcą. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia  a także na zdobytej wiedzy
(7 lat w dwóch największych zakładach ubezpieczeń), profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

Zapewniamy analizę i wybór najtańszego sposobu dochodzenia odszkodowań. Dochodzenie roszczeń jest zawsze dostosowane do oczekiwań i możliwości finansowych klienta. Szybkie i polubowne zakończenie sprawy bez angażowania sądu jest dla nas priorytetem dlatego całą uwagę skupiamy na  postępowaniu przedsądowym (reklamacyjne, polubowne).  Kierowanie sprawy na drogę sądową jest ostatecznością.

Specjalizacja kancelarii to dochodzenie od ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń) świadczeń należnych osobom, pokrzywdzonym odmowną decyzją ubezpieczyciela. 

Przedmiotem ubezpieczenia może być życie ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia może obejmować wystąpienie poważnego zachorowania/ciężkiej choroby w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela (zakładu ubezpieczeń). W przypadku wystąpienia poważnego zachorowania/ciężkiej choroby, ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) powinien wypłacić osobie ubezpieczonemu (innym uprawnionym) świadczenie w wysokości określonego % wskazanej
w umowie ubezpiczenia tzw. sumy ubezpieczenia (świadczenie). Nie zawsze jednak ubezpieczyciel wywiązuje się ze swojego obowiązku.