Radca Prawny Paweł Oroń (KR-3128)

Ukończył studia prawnicze a nastepnie aplikację radcowską na obszarze właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Krakowie (wpis na listę radców nr KR-3128).

Absolwent studiów podyplomowych – Bezpieczeństwo i higiena pracy, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Absolwent studiów podyplomowych - Prawo medyczne
i bioetyka, Uniwersytet Jagielloński – Wydział Prawa
i Administracji - 2017/2018

Uczestnik studiów podyplomowych - Prawo Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji - 2021/2022

Uczestnik licznych, certyfikowanych szkoleń podnoszących kompetencj zawodowe.     

Wieloletni pracownik jednych z największych w Polsce ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń). W ramach pełnionych obowiązków sporządzał opinie dotyczące zasadności wnoszonych przeciwko ubezpieczycielowi roszczeń (pozwy sądowe) wydając decyzje co do ich zasadności (uznanie) lub podjęcia obrony sądowej. W sprawach prowadzonych przed Sądami Powszechnymi opiniował zasadność wnoszenia środków zaskarżenia od wydanych orzeczeń (wyroki, postanowienia, nakazy zapłaty). Wyżej wymienione zadania dotyczyły spraw z zakresu różnego rodaju ubezpieczeń
z terenu całej Polski, dzięki czemu od strony praktycznej poznał spory sądowe z jakimi ubezpieczony jak
i ubezpieczyciel się spotykają. Doskonale rozumie pojawiające się problemy, zarówno na etapie procesu likwidacyjnego szkody jak i postępowania przedsądowego oraz sądowego. Jego obowiązki to również reprezentacja ubezpieczyciela w relacjach z Komisją Nadzoru Finansowego, Rzecznikiem Finansowym oraz Rzecznikiem Konsumentów.

radca prawny Paweł Oroń