Grupowe ubezpieczenie na życie (pracownicze)
(na wpadek zgonu ubezpieczonego, wystąpienia ciężkiej choroby, niezdolności do pracy, inne)


Ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia? powołuje się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia swojej odpowiedzialności, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu, przedawnienie, inne? Używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz? Nie musisz - zadzwoń.

Zajmujemy się najbardziej wymagającymi i skomplikowanymi sprawami, które wymagają szczególnego podejścia i zaawansowanej wiedzy.

Zapewniamy analizę i wybór najlepszego oraz najtańszego sposobu dochodzenia odszkodowań. Dochodzenie roszczeń jest zawsze dostosowane do oczekiwań i możliwości finansowych klienta. Szybkie i polubowne zakończenie sprawy, bez angażowania sądu jest dla nas priorytetem, dlatego całą uwagę skupiamy na postępowaniu przedsądowym (reklamacyjne, polubowne). Kierowanie sprawy na drogę sądową jest ostatecznością.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta (ubezpieczony, uposażony, uprawniony) w nierównej walce z odmawiającą wypłaty świadczenia, instytucją finansową (ubezpieczyciel, bank). Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia (7 lat w dwóch największych zakładach ubezpieczeń) a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).
 

DARMOWA ANALIZA SPRAWY

OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

Opisz swój problem w mailu - odpiszemy


Specjalizacja kancelarii to m.in dochodzenie odszkodowań z ubezpieczeń grupowych, pracowniczych (umowa ubezpieczenia), reklamacje (odwołanie od decyzji ubezpieczyciela), odszkodowania za zgon (śmierć) ubezpieczonego, dochodzenie roszczeń na rzecz uprawnionych (uposażony, spadkobierca).

Pomagamy uzyskać świadczenie w razie odmowy wypłaty odszkodowania.